BREAKING NEWS

GVV Eilermark stopt met zondag prestatie.

De club, het bestuur heeft na lang wikken en wegen de beslissing genomen om op de zondag 1 prestatie afdeling, met ingang van volgend seizoen te stoppen.

Het huidige seizoen wordt afgemaakt in de 3e klasse. Dit is het einde van prestatie op zondag. Eilermark gaat dan met prestatie voetbal volledig over op de zaterdag.

Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid:

– Er is een financieel gedeelte.

– De afnemende interesse in het voetballen op zondag.

– De afname in vrijwilligers op zondag.

– Het sportieve gedeelte.

Kortom, er is afgelopen jaar veel veranderd in en om de club Eilermark. Wij willen met deze verandering er voor zorgen dat de club Eilermark een gezonde en sportieve basis krijgt voor de toekomst.