Contributie

Hier volg binnenkort informatie over onze contributies en de voorwaarden.

Contributie

Conributiebedragen

Kwartaal             half jaar              jaar

Pupillen              € 39,00               € 78,-                  € 156,-

Junioren             € 46,50               € 93,-                  € 186,-

Senioren             € 67,50               € 135,-                € 270,-

7-tallen               € 46,50               € 93,-                  € 186,-

Donateurs          € 37,50               € 75,-                  € 150,-

65+                      € 21,-                  € 42,-                  € 84,-

Kabouters           € 21,-                  € 42,-                  € 84,-

Voorwaarden

Nieuwe aanmelding en contributie
Wanneer u zich aanmeldt zullen er enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd.
Deze worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen.
De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de ledenadministratie en de penningmeester. 
Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens  (artikel 8 onder b Wbp).

Daarna ontvangt u een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post van ClubCollect. 
In dit betaalverzoek staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. 
Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken. 
U kunt kiezen voor het betalen in termijnen of een betaling ineens. 
Bij betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via IDEAL en automatische incasso.
Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er 
per incasso een administratieve bijdrage van € 0,50 in rekening gebracht. 

Contributie opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren naar contributie@gvveilermark.nl . Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Om de contributie gedurende het jaar te beëindigen kan voor het bestuur  uitsluitend met een ernstige reden, zoals een zware langdurige blessure, of verhuizing buiten de regio.
Ten alle tijde dient een dergelijke aanvraag via het bestuur te gaan.