Lid worden

We vinden het leuk dat je lid wil worden van GVV Eilermark.

AANMELDINGSFORMULIER

ACHTERNAAM                      :___________________________________________________

VOORLETTER(S)                   :___________________________________________________

ROEPNAAM                          :___________________________________________________

GEB. DATUM                        :___________________________________________________

STRAAT                                  :___________________________________NUMMER:_______

POSTCODE                            :____________PLAATS :________________________________

TELEFOONNUMMER           :___________________________________________________

e-MAILADRES                       :___________________________________________________

VERZOEKT HEM/HAAR IN TE SCHRIJVEN ALS LID VAN G.V.V. EILERMARK

MET INGANG VAN _______/_______/_______

LEGITIMATIENUMMER       :___________________________________________________

NAAM:______________________________________   DATUM :___________________

Handtekening :____________________________________________________________

Nieuwe aanmelding en contributie
Wanneer u zich aanmeldt zullen er enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd.
Deze worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen.
De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de ledenadministratie en de penningmeester. 
Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit formulier uitprinten, invullen en inleveren in de kantine